Når ræven vogter gæs

Middelalderhistoriker Torben Svendrup guider os gennem kalkmalerierne i de danske sognekirker, der skildrer middelalderlivets folkeliv råt for usødet - fra det mest profane til det religiøse, over de historiske, samfundsmæssige og - somme tider - grænseoverskridende motiver.

Gennem tiendebetalingen og systemet med kirkeværger havde bønderne selv en stor indflydelse på, hvad der blev malet. Gennem disse billeder kommer man tæt på middelalderens mennesker, og derfor er det også en god indgang til at forstå, hvordan almindelige bønder så på samfundet og på kirken op til og under reformationen.

Mange af kalkmalerierne er fulde af provokerende, frække og grænseoverskridende motiver, der ikke lader vore dages religionskritik og satire noget tilbage. Især kirkens autoriteter fra præst over biskop til pave bliver bogstaveligt klædt af til skindet. Et folkeligt oprør lurede og ulmede m.a.o. i flere årtier, før den egentlige reformation tog form fra 1517 og i 1536 kulminerede med indførelsen af protestantisme som officiel trosretning i Danmark.

Bogen er opbygget i korte afsnit om centrale emner af betydning for den danske reformation. De indledes med et billede af et kalkmaleri, der er ledsaget af en billedbeskrivelse. De enkelte afsnit kan læses separat og vil også kunne være et udgangspunkt for de læsere, der ønsker at besøge de danske kirker og ved selvsyn betragte de ofte farvestrålende og detaljerige malerier.

Torben Svendrup (f. 1953), er historiker og har skrevet mere end 30 bøger om primært kultur-, mentalitets- og kirkehistorie. Han regnes for en af landets førende forskere inden for kalkmalerier. Han har været vært i flere tv-serier om bl.a. kalkmalerier og middelalder og underviser på Folkeuniversitetet.

Forside    Kunst & Musik    Når ræven vogter gæs
Når ræven vogter gæs

Når ræven vogter gæs

Af Torben Svendrup
kr.{{amount_with_comma_separator}}
Antal:

Middelalderhistoriker Torben Svendrup guider os gennem kalkmalerierne i de danske sognekirker, der skildrer middelalderlivets folkeliv råt for usødet - fra det mest profane til det religiøse, over de historiske, samfundsmæssige og - somme tider - grænseoverskridende motiver.

Gennem tiendeb...
Læs mere

Specifikationer
ISBN: 978-87-7467-326-2