Aldrig skal Danmark dø

Den 9. april 1940 blev Danmark besat. Kaj Munk skrev tolv månedsdigte til Berlingske Aftenavis. Per Stig Møller har erfaret, at de giver væsentlig indsigt i den danske censurs virke og væsen.

”Aprilsolen regner jeg ikke med, Majsolen bli’r noget andet”

 Sådan skrev Kaj Munk – stadig optimistisk – i sit aprildigt  til Berlingske Aftenavis 1940 med slet skjult hentydning til besættelsesmagten, der kort forinden havde indtaget landet. Måned for måned blev digtene stadig  mere alvorlige og flertydige. Da året var omme, udgav Berlingske Bogtrykkeri digtene i bogform under titlen Navigare necesse. Tolv Digte om Danmark 1940.

Landets førende Kaj Munk-kender, Per Stig Møller, har genopdaget digtene og gjort et fund: Nogle af digtene er ændret fra avis til bog, og enkelte er endda skiftet ud.

Per Stig Møller indleder bogen med et fyldigt essay, hvori han viser, hvordan månedsdigtene bidrager til at nuancere forståelsen af Kaj Munk, hans journalistik og lyrik, censuren og besættelsestiden i det hele taget.

Per Stig Møller (f. 1942) er dr. phil., forfatter samt tidligere folketingsmedlem og minister for Det Konservative Folkeparti. Hans mange udgivelser tæller bl.a. Sommeren '45

"En uhyre vigtig bog ... fordi den illustrerer ufriheden, så vi kan genkende den i vores samtid." - Weekendavisen

"En særdeles interessant beskrivelse af Danmarks politiske forhold før og under Besættelsen og af (selv)censuren ..." - Kristeligt Dagblad 

Forside    Aldrig skal Danmark dø
Aldrig skal Danmark dø

Aldrig skal Danmark dø

Af Per Stig Møller
kr.{{amount_with_comma_separator}}
Antal:

Den 9. april 1940 blev Danmark besat. Kaj Munk skrev tolv månedsdigte til Berlingske Aftenavis. Per Stig Møller har erfaret, at de giver væsentlig indsigt i den danske censurs virke og væsen.

”Aprilsolen regner jeg ikke med, Majsolen bli’r noget andet”

 Sådan skrev Kaj ...
Læs mere

Specifikationer
ISBN: 978-87-7467-212-8
Udgivelsesår: 2015