Menu
Indkøbskurv

Kyndelmissekursus på Liselund den 5.-9. februar 2018

  • 4.30000Af Mogens Hemmingsen

Tag med Kristeligt Dagblad og Liselund i Slagelse på et spændende læserophold om eksistens og etik den 5.-9. februar 2018

I løbet af de sidste 50-70 år er samfundet totalt ændret fra at være et arbejdskrævende landbrugssamfund til at være et videnssamfund, som bestandigt ændrer vore livsbetingelser.

Når muligheden for ændring af arveanlæg og udskiftning af alle menneskets organer efterhånden udvisker skellet mellem menneske og robot, må vi stoppe op og spørge, om det er den fremtid, vi ønsker os.

Det spørgsmål stiller bl. a. overlæge Ole Hartling, idet han tager udgangspunkt i sætningen ”bør vi alt det vi kan” og definerer etik som ”bør-lære” dvs. at gøre de rigtige ting, mens teknik er at gøre tingene rigtigt.

Lektor ved Ålborg Universitet Klavs Birkholm stiller spørgsmålet: Er vi ved at miste jordforbindelsen? og taler i den forbindelse om det optimerede menneske, fordi vi mere og mere er i stand til at forbedre menneskets egenskaber ved hjælp af computerkraft.

Mickey Gjerris, teolog og lektor i bioetik, vil belyse de etiske aspekter af forholdet mellem natur, menneske og teknologi. Gjerris ser et håb i en håbløs tid, hvis vi begynder at forstå mennesket som en del af et større fællesskab i stedet for som verdens selvkronede konge.

Rasmus Willig, lektor i samfundsvidenskab på RUC, beskæftiger sig med virksomheders manglende lydhørhed over for medarbejdernes kritik af egne arbejdsvilkår. Hvordan de ustandselige organisationsændringer kræver fleksible og medgørlige medarbejdere, som imidlertid med de stadig stigende krav må bukke under for stress.

Professor emeritus fra RUC, Brian Patrick McGuires emne er middelalderens nytolkning af kristendommen i en overgang fra en religion baseret på straf til en tro på værdien af tilgivelse.

Forfatter og fortæller Doris Ottesen afslører ved hjælp af H.C. Andersens eventyr og dagbogsoptegnelser den store betydning, som kristendommen har for H.C. Andersens livssyn og hele tankeunivers.

Forfatteren Jens Smærup Sørensen, som har oplevet og beskrevet de sidste 70 års samfundsændring, tager udgangspunkt i bogen ”Hjertet slår og slår” om et far-søn forhold. Hvordan barnets opfattelse af egen uskyld ændres til den voksnes evne til at kunne påtage sig skyld og endelig som moden person at kunne tilgive.

David Bugge, lektor i teologi, vil præsentere Løgstrups bog ”Den etiske fordring”, hvori Løgstrup påpeger i hvor høj grad, vi mennesker er afhængige af hinanden på godt og ondt. Vi er sårbare, udleveret til hinanden i glæde og i lidelse, til omsorg eller til ødelæggelse og har dermed et ansvar for vores næste.

Det er ikke (kun) falske nyheder, der er problemet. Det er nyheder. Zetlands journalistiske chef Silke Bock viser rundt i et mediebillede, der er præget af et accelererende tempo – og hvor misinformation og falske nyheder samtidig påvirker den politiske virkelighed mere end nogensinde.

Den sidste aften vil pianist og programvært på DR P2, Mathias Hammer spille koncert og fortælle om musikkens betydning for ham og alle andre. ”Musikkens kraft og effekten ved musik” kalder han aftenen.

Fakta

Læseropholdet finder sted den 5.–9. februar 2018 og koster på enkeltværelse (eget bad og toilet) kr. 4.300,- inklusive ophold, forplejning og foredrag. Enkeltværelse med vask på værelset og bad og toilet på gangen: kr. 3.700,-. Hjemmeboende (foredrag og måltider) kr. 2.600,-. Tilmelding finder sted til Liselund på info@liselund.dk eller telefon 5852 3120.


Vi anbefaler også